Förstudie om nationalpark Bästeträsk

Den fördjupade delen av förstudien för bildandet av nationalpark Bästeträsk är nu klar. Rapporten ger bland annat svar på hur skötsel, finansiering och förvaltning av en framtida nationalpark kan gå till.