Förstärkt skandinavisk inventering av järv genom DNA-analys

Under 2017 registrerades sammanlagt 657 järvar i Norge och Sverige med hjälp av analys av insamlade DNA-prover. I Sverige var det första gången som inventering genomfördes i hela landet.