Forskning som gör mobiltelefonen hållbar

Välkommen till Naturvårdsverkets forskningsseminarium för journalister. De förnybara resurserna bör inte minska över tid medan utsläppen av miljöfarliga ämnen måste minska. Hur når vi dit? Årets seminarium bjuder på ett urval studier som är centrala för Naturvårdsverket och samhällsomställningen för miljön.