Fördelning av medel för våtmarkssatsningen till länsstyrelserna klar

Igår på världsvattendagen beslutade Naturvårdsverket om medel till åtgärder i våtmarker. Rikkärr, sumpskogar, aapamyrar och strandängar är några av de miljöer som kommer i fokus under året.