Flera orsaker till minskat antal statliga jaktkort

Antalet personer som löser statligt jaktkort har minskat sedan mitten av 90-talet. Orsakerna är bland annat att nya jägargrupper jagar oregelbundet och att vissa då glömmer bort att betala jaktkortet, samt att vissa viltarter i skog och mark har minskat. Inget tyder på att personer slutar lösa jaktkort i protest. Det visar en studie som nu rapporteras till Naturvårdsverket.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Bladh, handläggare Viltförvaltningsenheten, 010-698 16 95, daniel.bladh@naturvardsverket.se

Marcus Öhman, chef Viltförvaltningsenheten, 010-698 11 67, marcus.ohman@naturvardsverket.se

För frågor om rapportens innehåll, kontakta:
Professor Camilla Sandström, Umeå universitet 070-219 63 44

Professor Göran Ericsson, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet 070-676 50 12 

 

Anneli Nivrén, presschef, Naturvårdsverket 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se