Fler kommuner kan engagera sig i naturnära jobb

Nyligen lämnade Skogsstyrelsen en första delredovisning av en gemensam satsning på naturnära jobb till regeringen. I redovisningen beskriver Naturvårdsverket kort sin del i satsningen för att stödja länsstyrelsernas och kommunernas arbete.