Fler hållbara affärsmodeller för textil

Konsumtionen av nyproducerade kläder och hemtextilier i Sverige ökar enligt en ny kartläggning som Naturvårdsverket låtit genomföra. Även återanvändningen i form av second hand-försäljning ökar. Men trots ökad återanvändning är textilkonsumtionen inte hållbar. Naturvårdsverket ger därför tre miljoner kronor till Högskolan i Borås och projektet Re:textile som i samarbete med branschen ska utveckla fler hållbara affärsmodeller för en mer hållbar textilkonsumtion.