FN-konvention slår ett slag för naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet

En vägledning om hur ekosystembaserade lösningar kan användas i arbetet med klimatanpassning och katastrofriskreducering beslutades av FN-konventionen för biologisk mångfald, CBD (The Convention on Biological Diversity) vid det 14:e partsmötet i Sharm el Sheikh i Egypten. Vägledningen handlar om hur naturens förmåga att stå emot störningar kan användas så att flera mål kan nås i en och samma åtgärd.