En reserv ska stabilisera marknaden för EU:s handel med utsläppsrätter

För att få upp priset på utsläppsrätter etableras en reserv inom EU:s system för handel med utsläppsrätter den 1 januari. Överskott av utsläppsrätter som dragit ner priset ska samlas i reserven för att skrotas.