EU-kommissionen vill ha fler svar från Sverige om avloppshanteringen

Sverige har den 12 november tagit emot ett så kallat motiverat yttrande från EU-kommissionen. Det handlar om ett överträdelseärende som rör hur Sverige genomfört EU:s avloppsdirektiv. Skrivelsen riktar sig till regeringen och hanteras av Regeringskansliet. Naturvårdsverket bistår i arbetet.