EU-kommissionen bjuder in till en öppen konsultation om pollinatörer

Bin och andra insekter utför nödvändiga ekosystemtjänster genom att pollinera våra odlade grödor och vilda blommande växter. På senare tid har dock en minskning av naturliga pollinatörer uppmärksammats.