Deklarera användande av genetiska resurser och tillhörande traditionell kunskap

Användare ska deklarera laglig åtkomst samt rättvis fördelning av nyttan som uppstår vid nyttjandet av genetiska resurser och tillhörande traditionella kunskaper.