De flesta markägare är positiva till formellt skydd på egen mark

Majoriteten av markägarna är nöjda med myndigheternas information, agerande samt med den ekonomiska ersättningen vid inrättandet av formellt skydd på deras fastighet. Samtidigt behöver myndigheterna fortsätta att utveckla arbetet. Detta visar en ny undersökning som genomförts av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.