De får bidrag till forskning om indikatorer för biologisk mångfald på landskapsnivå

Här är projekten som beviljats medel ur Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens utlysning om indikatorer för biologisk mångfald på landskapsnivå. Forskningen ska användas som underlag i myndigheters arbete.