De får bidrag till forskning om DNA-metoder inom miljöövervakning

Här är projekten som beviljats medel ur Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens forskningsutlysning om DNA-metoder som kan användas inom miljöövervakningen.