2,9 miljoner för att öka kunskapen om allemansrätten

Naturvårdsverket delar ut pengar till initiativ som bidrar till bättre kännedom om allemansrätten. Nu är det klart vilka som får ta del av medlen 2018.