De får bidrag till forskning om mikroplast

Här är projekten som beviljas medel ur Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens utlysning om mikroplaster och deras källor, spridningsvägar och konsekvenser.