Dalälven borttaget från lista över betydande föroreningskällor

Dalälven är inte längre med på Helsinforskonventionens (Helcoms) lista med hotspots, det vill säga föroreningskällor inom Östersjöns tillrinningsområde. Därmed finns inte Sverige längre med på listan.