Blaikengruvan utanför Sorsele saneras för 200 miljoner kronor

Ett av de största saneringsprojekten i Sverige. Staten tar över ägarskapet och bekostar saneringen sedan verksamheten försattes i konkurs.