Bioenergi på hållbart sätt kan göra klimatnytta

Sverige och andra länder har goda möjligheter att öka tillgången på bioenergi som produceras hållbart. En förutsättning är att uttaget av biomassa inte hotar den biologiska mångfalden.