Bidrag till sanering av dioxin i bottensedimentet vid Håstaholmen i Hudiksvall

Naturvårdsverket beviljar 17,2 miljoner kronor i statligt bidrag till Länsstyrelsen i Gävleborgs län för att sanera bottensedimentet vid Håstaholmens sågverksområde i Hudiksvalls kommun. Området bedöms utgöra en mycket stor risk för miljö och hälsa på grund av de höga dioxinhalterna.