Bidrag för myggbekämpning

Länsstyrelsen kan söka pengar för begränsning av översvämningsmygg.