Beslut om bidrag till avloppsreningsverk för rening av läkemedelsrester

Nu är det klart vilka som får pengar ur Naturvårdsverkets utlysning av investeringsbidrag.