Bättre miljöprövning av svenska gruvor

Naturvårdsverket deltar i ett samarbetsprojekt med svenska gruvbolag, branschorganisation, myndigheter och IVL där målet är att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor. Nu presenteras en handbok till stöd för arbetet i miljöprövningsprocessen.