Avfallsmängderna ökar fortfarande

I Sverige uppkom år 2016 31,9 miljoner ton avfall, gruvavfallet borträknat. Det är en ökning med nära tretton procent sedan 2014. Gruvavfallet har dock minskat. Det visar ny statistik som Naturvårdsverket låtit ta fram.