Åtgärder för en älgförvaltning i balans

Den svenska älgstammen ska hålla en hög kvalitet samtidigt som skador i skog och trafik orsakade av älg måste minska. Naturvårdsverket presenterar idag åtgärder för att utveckla älgförvaltningen.