90 miljoner till rening av läkemedelsrester

Naturvårdsverket utlyser 90 miljoner kronor för installation av avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk. Bidraget kan sökas av kommuner, kommunala bolag och kommunalförbund.

För ytterligare information, kontakta:

Ingela Hiltula, biträdande chef Samhällsavdelningen, 010-698 15 80, ingela.hiltula@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se