7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör 7 600 personer i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. Varje dödsfall motsvarar en förlust av drygt elva levnadsår. De sammanlagda hälsoeffekterna beräknas kosta samhället motsvarande 56 miljarder kronor varje år. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har utfört på uppdrag av Naturvårdsverket.

För ytterligare information, kontakta:

Karin Sjöberg, enhetschef, Luftföroreningar och åtgärdsstrategier vid IVL Svenska Miljöinstitutet, 010-788 67 95, karin.sjoberg@ivl.se

Bertil Forsberg, professor, Umeå universitet
, 070- 632 44 59, bertil.forsberg@envmed.umu.se
  
Siiri Latvala, handläggare Miljögiftsenheten på Naturvårdsverket,
010 – 698 16 54, siiri.latvala@naturvardsverket.se

Leif Holmberg, chef, Luftenheten på Naturvårdsverket, 010 – 698 15 96, leif.holmberg@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se