Nya lösningar i städer bättre för miljön

Stadsinnovationer leder till positiva effekter för både människor och miljön. Det fastslår Naturvårdsverket efter att ha analyserat 60 olika projekt som genomförts i Sverige. Effekterna är tystare gator, bättre livsmiljö, renare luft samt minskad klimatpåverkan.

För ytterligare information, kontakta:

Müge Apaydin-Jönsson, handläggare Miljömålsenheten, 010-698 15 90, muge.apaydin-jonsson@naturvardsverket.se,

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se