Nya forskningsprojekt 2020

Våtmarkers ekosystemtjänster och kumulativa effekter på miljön, är de forskningsprojekt som får pengar från miljöforskningsanslaget 2019. Totalt har 15 projekt beviljats medel.