Ny vägledning för vindkraftsbuller

Naturvårdsverket ger ut en ny vägledning för vindkraftsbuller. Det nuvarande riktvärdet på 40 dBA vid bostäder bibehålls efter en genomgång av forskningsläget.