Ny mätning om nedskräpning

Svenskarna slängde cirka 35 miljoner skräpföremål på trottoarer, gågator, gång- och cykelvägar under en vecka i juni. Den sammanlagda vikten av skräpet var cirka 60 ton. Det visar en ny undersökning om nedskräpningen i Sverige, som genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket.

För ytterligare information, kontakta:

Christina Anderzén, handläggare Återvinningsenheten, 010-698 14 24, 076-115 17 74, christina.anderzen@naturvardsverket.se

Lena Stig, handläggare Hållbarhetsenheten, 010-698 12 60, 070-699 27 30, lena.stig@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se