Ny inventering visar stora områden med höga naturvärden i fjällnära skogar

Det finns stora områden med höga naturvärden i Sveriges fjällnära skogar. Det visar en ny inventering som ger viktig kunskap både till markägare och till de myndigheter som arbetar med naturvård.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Henriksson, handläggare Områdesskyddsenheten, 010-698 13 40, stefan.henriksson@naturvardsverket.se

Birgitta Olsson, handläggare Fastighetsenheten, 010-698 14 48, birgitta.olsson@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se