Ny film inom grön infrastruktur - Fjällrävens bestånd ökar igen

Se vår nya, korta film om fjällräven - som visar hur fjällrävsbeståndet ökat tack vare ett lyckat samverkansprojekt mellan Sverige och Norge. Filmen om fjällräven ingår i serien ”Grön infrastruktur i praktiken”.