Naturvårdsverket upphandlar tjänster för bekämpning av invasiva främmande växter

Som en ny åtgärd i kampen mot invasiva främmande arter handlar Naturvårdsverket upp expertis på växtbekämpning för hela landet