Mer pengar till värdefull natur i hela landet

Fler skyddade naturområden, mer tillgängliga naturupplevelser, insatser för våtmarker, statliga leder, pollinatörer och hotade arter. Det är några av satsningarna i den årliga fördelningen av resurser för skydd och åtgärder för värdefull natur.

För ytterligare information, kontakta:

Claes Svedlindh, chef Naturavdelningen, 010-698 14 99, claes.svedlindh@naturvardsverket.se,

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se