Länsstyrelserna får 28 miljoner för att bekämpa invasiva växter

Kampen mot invasiva främmande växter trappas upp och nu har Naturvårdsverket beslutat om bidrag på ytterligare 28 miljoner för länsstyrelsernas arbete.