Nytt rikstäckande nätverk med specialister för bekämpning av invasiva växter

Naturvårdsverket och länsstyrelserna bygger upp ett system för bekämpning som ska hejda spridningen av invasiva växter.