Lämna synpunkter på Naturvårdsverkets förslag på förändringar av jakttider - paket två

Det är viktigt med regelbunden översyn av jakttiderna. Den förra systematiska översynen genomfördes år 2000. Eftersom det var så länge sedan sist är förslagen på förändringar relativt omfattande.