Gemensamma klimat- och luftåtgärder kan ge samhällsekonomisk vinst

Gemensamma åtgärder för klimat och luft kan spara både tid och pengar för samhället. Det visar Naturvårdsverkets rapport Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2020.