Fortsatt möjlighet för länsstyrelserna att besluta om licensjakt på björn

Naturvårdsverket har beslutat att överlämna möjligheten att besluta om licensjakt på björn till länsstyrelserna i norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdena.