Extra analys av beskattningsmodell för varg färdig

Nu är den nya analysen av beskattningsmodell för varg färdig. Den visar på något ändrade värden jämfört med tidigare beskattningsmodell.