Många i Stockholm utsätts för bullernivåer som kan skada hälsan

En stor andel av befolkningen i Stockholms län bor så att de exponeras för trafikbuller vid bostaden som kan vara skadligt för hälsan. Det visar en utredning som utförts på uppdrag av Naturvårdsverket.