Beslut om bidrag för att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar i dagvatten

Beslut har fattats om vilka sökanden som har beviljats 2021 års bidrag för att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar till hav, sjöar och vattendrag.