Avsiktsförklaring om fjällnaturskogar

Naturvårdsverket och de tre skogsbolagen Holmen Skog AB, SCA Skog AB och Stora Enso Skog och Mark AB tecknar nu en avsiktsförklaring för att klargöra viktiga förutsättningar för skogsutredningens förslag om skydd av fjällnaturskogar.

För ytterligare information, kontakta:

Carl Norell, presschef Stora Enso, 072-241 03 49, carl.norell@storaenso.com

Stina Sandell, Hållbarhets- & Kommunikationsdirektör Holmen, 073-986 51 12, stina.sandell@holmen.com

Anders Edholm, Kommunikationsdirektör SCA, 073-073 86 89, anders.edholm@sca.com

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se