Allt fler terränglöpare i fjällen

Svenska fjällen blir allt populärare för löpning. Åtta av tio fjälldestinationsbolag och fjällstationer uppger att antalet terränglöpare har ökat de senaste fem åren. Även cykling på stigar och leder i fjällen har ökat. Det framgår av en ny enkätundersökning som Fjällsäkerhetsrådet har genomfört.

För ytterligare information, kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd 010-698 10 53, 076-115 16 79, per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Anna Grundén, fjällsäkerhetshandläggare Naturvårdsverket
010-698 12 48, anna.grunden@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se