3 miljoner för att öka kunskapen om allemansrätten

Naturvårdsverket delar ut bidrag till informations- och kommunikationssatsningar som kan öka kunskapen om allemansrätten. Nu är det klart vilka som får ta del av medlen 2020.