Många har bidragit i årets varginventering

Deltagandet vid årets varginventering visar på att det trots en vinter med lite snö har varit möjligt att inventera på ett bra sätt.