Årlig uppföljning av miljömålen 2019

Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2018 för att uppnå miljömålen. Myndigheterna genomför regeringens miljöpolitik på en rad olika områden och på väldigt många olika sätt. Trots mycket resurser och mycket väl utfört arbete räcker åtgärderna inte till.

Sidan senast uppdaterad: 11 februari 2019Sidansvarig: Jonas Rodhe