Generationsmålet

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."
– riksdagens definition av generationsmålet.

Sidan senast uppdaterad: 1 november 2019Sidansvarig: Annemay Ek